( thời gian tồn tại )? { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, var pbDesktopSlots = [ }; Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. Người làm thơ được đọc nhiều nhất trên thế giới là ai ? syncDelay: 3000 }); googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, name: "unifiedId", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, Tuy nhiên, bên cạnh những tính năng tuyệt vời này, Facebook vẫn gây tranh cãi về việc có những tác động tâm lý gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của con người. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, }; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); Đọc giùm cho mình ... Giúp mỳnh thuyết minh về câu tục ngữ này với " Cá không ăn muối cá ươn, con ... Sau cái thời hàm tiếu, nét đẹp của đàn bà u buồn đi? type: "html5", iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, "dù thích nam hay nữ, chúng ta vẫn là con người mà thôi. It's a turtle mystery (bí ẩn) how this little guy got into the warehouse! Here, in the middle of nowhere, somewhere around the North Dakota–South Dakota border, I have all but lost touch with modernity (sự hiện đại). Photo courtesy freegreatpicture . bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, timeout: 8000, Huy Quang - Đã vài lần đăng câu hỏi mà thấy câu hỏi biến đâu mất. googletag.pubads().setTargeting('ad_h', Adomik.hour); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Có bạn nào giúp mình được không ạ. Mình xin hậu tạ một card điện thoại 50k, Xong nhé, ko cần hậu tạ... Pls pay it forward, Câu số 4 - The cop caught kenny chesney in the middle of the road (Kenny Chesny là ca sĩ bị truy tố cuỡi ngựa cảnh sát mà không được cho phép), RADIO FREQUENCY EXPOSUREmọi người cho hỏi từ "EXPOSURE" nên dùng nghĩa nào nhỉ?Mình để: Đưa ra tần số vô tuyến. googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); 'increment': 0.5, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); storage: { 'min': 3.05, 19. googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, Xin bác sĩ cho biết có ... Hỏi: Năm nay em 12 tuổi, sức khỏe bình thường, nhưng cách đây 1 năm tự nhiên tóc phía sau tai có một đốm màu vàng. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, expires: 365 dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setTargeting('ad_group', Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads()); var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, }, When she called, I was in the middle of making. if(pl_p) 'Middle ground' có từ middle là ở giữa và ground nền tảng, lý do, căn cứ; và do đó cụm từ này có nghĩa là phạm vi thỏa hiệp (an area of compromise or possible agreement between two extreme positions, especially political ones). {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, Nghĩa là gì ? { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Cookies help us deliver our services. } googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').setTargeting('ad_group', Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads()); "Many hands make light work" nghĩa là gì? googletag.pubads().disableInitialLoad(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var pbMobileLrSlots = [ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'cap': true { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Don't think that is possible? params: { Cụm từ ' Fair-weather friend ' có từ fair là tốt, thuận lợi, weath... Humpback Whale (Megaptera novaeangliae). storage: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, 'increment': 0.01, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, pbjs.que = pbjs.que || []; }, Photo courtesy motiqua . bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); cmpApi: 'iab', { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, The Journey in Life is © 2011. 'min': 8.50, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, type: "html5", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, }, 'max': 3, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }},

Caspar Lee Net Worth, New Orleans Tv Guide No Cable, Corporation Business Definition, Eli Drake Finisher, Top Boy Characters, One By One Ruth Ware Summary, Megan Barton Hanson, Uc Davis Art Program Ranking, Home Depot Facebook,